top of page

Om oss

Vi er en leverandør av kurs og opplæring for næringslivet. Siden 2011 har vi hjulpet våre bedriftskunder med å nå sine mål. Vi er opptatt av å skape verdi og lønnsomhet for våre kunder, og tar derfor kun på oss oppdrag der vi kan garantere økt lønnsomhet på kort tid. Vårt erfarne team er dedikert til å hjelpe deg og din virksomhet med å oppnå suksess, og vi ser frem til å samarbeide med deg.

Vårt tilbud

Vi tilbyr en rekke kurs og tjenester innen salg og kommunikasjon. Vårt fokus er å hjelpe deg og din virksomhet med å utvikle relasjoner til kunder, ikke minst finne nye kunder. Våre kurs inkluderer alt fra grunnleggende trening på stemmebruk og kundedialog. Videre gjennomfører vi spesialiserte kurs i forhandlingsteknikk og analyse av salgsprosesser. Vi tilbyr også individuell coaching og veiledning for å sikre effektiv læring og kompetanseutvikling.

Verdier

Vi er opptatt av å utvikle kunnskap og lønnsomhet for våre kunder. Vi jobber kun med prosjekter der vi kan garantere økt lønnsomhet. Vi legger vekt på engasjement og humor i våre kurs, og inkluderer quiz og kunnskapstest for å teste effektiv læring. Vår læringsmetode er utviklet over 11 år og er forankret med anerkjent forskning.

Samfunns-ansvar

Vi i Dialogkompetanse ønsker å bidra positivt til samfunnet. Norge trenger årlig tusenvis av nye bedrifter for å klare det grønne skiftet. Statistikk fra SSB 2022, viser at bare 43,8% av Startups/nye aksjeselskap (AS) overlever de fem første årene. Ofte er det utfordringer med inntjening, salg og kapitalisering. Vi jobber derfor gratis for enkelte Startup-selskaper der vi bidrar med rådgivning og kurs på møtebooking og salg. I hovedsak er det nye bedrifter som tar sosialt ansvar og viser engasjement for bærekraft, som får våre tjenester gratis. Med dette kan vi bidra for enkelte bedrifter i den mest krevende delen av selskapets livsløp.

Dialogen med kunder er den raskeste veien til sterkere kunderelasjoner og større inntjening. Vår erfaring er at denne kunnskapen øker motivasjonen for salg blant ansatte. La oss gjøre jobben sammen!

bottom of page